LG News

Http://www.lgnews.co.kr

Copylight GJ Microsystem Since 2002

  ID  
  PASS  

 

1
 1646   48   1
  View Articles

Name  
   제주퇴직원 (2002-06-14 09:49:11, Hit : 7593, Vote : 2204)
Subject  
   제주퇴직원
오늘 부터 제주 센터 직원 개인이 면담하여
퇴직원을 받겠다고 합니다.
누가 os 안한다고 했는데 확실한 정보를 주세요.
그러면 개인 면담하고 퇴직원 받겠다는 이에게
말 할 수 있도록  부당 정리해고 는 퇴직원 쓸필요 없다고 사료됨

Prev
   힘 있는 자(현 서비스 조직의 문제점)

힘 없는 자
Next
   미래의 꿈

달나라


no
subject
name
date
hit
*

 제주퇴직원

제주퇴직원
2002/06/14 7593 2204
 
   [re] 제주퇴직원 <= 중요

질문자
2002/06/14 6056 1818
 
   [re] 제주퇴직원

감동사
2002/06/14 5915 1755
 
   [긴급속보] : [re] 제주퇴직원

경험자
2002/06/14 6057 1807
 
     [긴급속보] : [re] 제주퇴직원

웃기네
2002/06/15 5905 1664
 
       [긴급속보] : [re] 제주퇴직원

달랑이
2002/06/15 5662 1626
 
       [긴급속보] : [re] 제주퇴직원

강제해고자
2002/06/15 5851 1727
 
         [긴급속보] : [re] 제주퇴직원

신숙주
2002/06/15 5871 1686
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by Zetyx